-->


29 Mayıs 2012 Salı

Göksun Adetleri

Düğün Adetleri Düğünde başlamadan bir süre önce, oğlan evinden kız evine bir bayrak 
kaldıracağız diye haber verilir. Kız evi kaç gün sonra başlıyacaklarını
 söyler. Buna "Gün kesikliği" denir.Oğlan evi kız evinin dediği gün davul 
çaldırır.Sabah namazından sonra delikanlılar toplanır. Uzun bir kaç ağaç
sicimlerle birbirine bağlanır.Başına bir bayrak bağlanıp, tan davul havası
 eşliğinde kaldırılıp dikilir. Herkeş genç ihtiyar bayrak yemeği yer.Gelin
 pazertesi veya perşembe günleri iner. Köyler okuntu gider. Düğüne seymenler
 gelir. Davul, zurna ile karşılanır. Gündüz güreş yapılır. Güreşten öncede 
tura oynanır. Tura, iki kalın ipin bükülüp bağlanmasıyla yapılan bir sopadır.
 Delikanlılar iki taraf olup, sırtlarına aba giyerler. Vurarak birbirlerini
 kovalarlar.Sonra güreş küçük kilolardan büyüyerek devam eder. Akşam ise
 düğün evinin münâsip meydanlığına ateş yakılır. Büyük halka çevrilir. 
Davul zurna eşliğinde sinsin oynanır. Bir kısım delikanlılarda uygun bir
 odada toplanırlar. Dokuz fincanla yüzük oynanır. Hangi taraf ütülürse,
 üten tarafa partala çalar. Partala bir nevi hicirdir.Bu arada diğer delikanlılar dışarda sille oyunu oynarlar.
 
 
Kına Gecesi
 
Düğünün ikinci günü öğlenden sonra kız evine kına gider. Düğün kadınlara
 mahsus, kız evine intikal etmiş olur. Erkek, kadın kalabalıkla, oğlan 
evinden kız evine kına alayı gider. Kına çerezi, gece kesmek için koyun
 kınacılarla birlikte gider. Bu davar gece kesilip, çiğ köfte yapılır ve
, gelen çerez de dağıtılır. Kına yakılır ve kız evinde yatılır. Kına
 geldiğinde kız evinin kapısı kitlenip, bahşiş alınır.Gelin gideceği zaman, 
bindiği ata, bayrakdara ve davulcuya bahşiş verilir. Gelin ata biner, 
biri başını çeker, iki kişi de üzengiden tutar. Gelin oğlan evine inerken
 başına buğday tutar, üzüm, şeker serpilir. Bu bereket demektir. Oğlan 
anne ve babası geline üzengilik mal bağışlarlar. Bu sırada oğlanın yakınları
 suya atılır.Güveyi sadıç evinde olur. Arkadaşları eğlenirler güvey evinde.
 Yatsı güvey namaza götürülür. Oğlan evinin önüne ateş yakılır.Hoca
 dua okur. Nikâh yapılır. Dua sonunda, güvey sumsuklanarak zifafa gider. 
Güvey çıkınca da tüfek sıkılır. Teknik sorunlar olursa, kız ve oğlan 
evinin kadın elçileri tarafından halledilir !..Ertesi sabah delikanlılar
 asma, kesme oynarlar. Oğlan evinin erkek çocukları kandırılıp esir alınır. 
Oğlanın annesi bir şeyler verir de oğlunu kurtarır!.. Tebi bu şakadır.
Bugün duvak günüdür. Kadınlar geline baş bağlarlar. Zülüfü kesilir. Baş; 
başı bozulmamış kadına yaptırılır (yani, eşi ölmemiş veya boşanmamış).
Bir şeyi daha eklememiz gerekiyor. Gelin inince bayrağın üstündeki elmaya
 silâh sıkarlar. Elmayı kim önce vurursa, özne tarafından, vurana 
hediye verilir. "Özne" güveğiye denir.
 
 • Yüzük Partalası

 • Aşağıda tipik bir partalanın sözlerini veriyoruz (türkü gibi söylenir).
  
  Yük üstünde pala koydum,
  
  Bir üstüne dala koydum
  
  Cenazeyi sala koydum
  
  Yüzük bilmen neden oynan
  
  
  
  Keklik uçar vık cık diye
  
  Fındık için küçük diye
  
  Ölün giden............diye
  
  Yüzük bilmen neden oynan
  
  
  
  Hocam gelir firezden
  
  Elinde değneği kirazdan
  
  Seni överler birazdan!..
  
  Yüzük bilmen neden oynan.
  
  
  
  Kağnıya vurdum kütüğü
  
  İçmez sineksiz katığı
  
  Avratların don artıği
  
  Yüzük bilmen neden oynan.
  
  
  
  Ala tazının kancığı
  
  Boğazında var boncuğu
  
  Ağzına almış köpek inciği
  
  Yüzük bilmen neden oynan