-->


30 Mayıs 2012 Çarşamba

Kel Ümmet’in Ağıtı

       
 • Kel Ümmet'in Ağıtı

 • Bozhüyük Kasabamız Halkından Deli Mehmet oğullarından Murat oğlu Ümmet.
  1312 ‘de doğan Ümmeti askere göndermemek için gardaşları başka vilayetlerden evermek isterler. Adana ,Kayseri gibi komşu vilayetlerden evlenirse hükümet o zaman o kişiyi askere almazmış. Bu Kel Ümmet’in büyük abisi Osman Adana’nın Kozan ilçesinde Mahpus yatmakta. Ortancıl abisi Mehmet Çavuş ise ( Yemen savaşı’ndan 10 yıl olmuş dönmek şartıyla )Rusya, Tiflis, İngiltere ve Fransa’dan Yemen’e geçer. Yemen’de çavuş olarak savaşır. Ümmet ise köyde kalır .Ana yok baba yok yetim büyür. Asker kaçağı Deli Mehmetoğullarından Murat oğlu Ümmet kaçar. Dayısının oğlu Topal Hösün’ün oğlu Veli Çavuş,Kel Ümmetin köye indiğini Kengerlerden öğrenir. Candarmalara geldiğini  haber eder ve candarma köye gelir vecandarmaların geldiğini Kel Ümmet öğrenir kaçar. Candarmalar kovalar; köyün dışında Cinni oğlan denilen yerde sarı çiçek denilen otların içine ağzı koyun yatar .Candarmalar tutama tutam gelip geçer. Karakol komutanı Omar onbaşı geriden atınan gelir. Bu arada Mulla Yusuf Hoca Ümmetin olduğu yere gelir ’’bir şey var mı oğlum ?’’ diye sorar. Ümmet ‘’Yok Hocam şunları atlat!’’ der. Yusuf Hoca teslim olmasını söyler. Ümmet ‘’Peki Hocam ‘’ der, ayağa kalkar. Yusuf Hoca ‘’Omar Onbaşı Ümmet burada !’’ der. Omar onbaşı gelir ve Ümmetin koluna kelepçeleri takar. Ümmetin ana bir baba ayrı Menzi adında ki bacısı tutama tutam arkasından yetişir. Ümmeti elleri kelepçeli candarmanın arasında görünce gadası olarak şu ağıdı yakar.
  
  El aman Omar onbaşı
  Bir daha göster ğardaşı
  Eğer başın darda işe
  Ismarlayayım çavuşu
  
  Ümmet tutuldu deyince
  Yatamadım sabahaca
  Kaçıpta kurtulmuşumuş
  Sebep olmuş Yusuf Hoca
  
  Gadasını alayım Ali
  İş çıkardı bizim deli
  Nidicin dağda gezeni
  Gözlerin kör ola Veli
  
  Şaştın anam oğlu şatın
  Bağlı dillerimi aştın
  Teslim ol gadan alıyım
  Candarma arsına düştün
  
  Gara ğaşın üstüne
  Sırma kafiye bağlanır
  Bunun evi yok muydu
  El yanında sığınç eylenir
  
  Gadanı alayım Veli
  Sahm’ola elin dediği
  Osman edem duydu m’ola
  Birden aşardı gediği
  
  Göksun Yöresi ,Kel Ümmet’in Ağıt
 • Kel Ümmet'in Ağıtı