-->


1 Nisan 2013 Pazartesi

Afşin Yöresi Türküleri - Hacı Hüseyin'in Oğlunun Ağıdı

Afşin
Şahanım uçtu ucadan 
Uykusuz kaldık geceden 
Alim efendi hocadan 
Okuyup yazanım öldü 

Has bahçeye girdim idi 
Gonca gülün derdim idi 
İki sille vurdum idi 
Sanarım ki ondan öldü 

Kapımızın önü bahçe 
Esbabını ettik bohça 
Emir Ağa gelin Haçça 
Şimdi karşı çıkar sana 

Maraş'tan öteye Halep 
Irızkımız kesti Felek 
Beyaz zubun yelep yelep 
Giyip de gezenim öldü

Çıktım Atlas'ın kuzuna 
Bakmam Yarpuz'un düzüne 
Siyah zülfün mah yüzüne 
Tarayıp dökenim öldü 

Soğan aldım etmem üskün 
Benim oğlum bana küskün 
Başında ebrişim püskül 
Takınıp gezenim öldü 

Başında hünkari yazma 
Kaş eğdirip gözün süzme 
Kıçında kılıklı çizme 
Giyip de gezenim öldü 

Dilinden çıkmazdı hata 
Mezarında güller bite 
Havlıdaki arab ata 
Silkinip binenim öldü 

Sofrayı yazanım öldü 
Siniyi düzenim öldü 
Tarablus ince beline 
Bağlayıp çezenim öldü