-->


14 Mayıs 2012 Pazartesi

Kara Bekir'in Ağıdı

 • Kara Bekir'in Ağıdı

 • Emmim oğlu Kara Bekir
  Ak parmakta gümüş zakir
  Hamma sağmaya varıyor
  Battal davarını heydir
  
  Yaşa emmim oğlu yaşa
  Mor kefiye düşmüş kaşa
  Teslim olmaya arlanmış
  Kurşun değmiş enli döşe
  
  Emmim oğlu Kara Bekir
  Martini fişeği yağlı
  Eli şakağında ölen
  Aslı Deli Memet oğlu
  
  Vardım idi mezarına
  Sinek çökmüş üzerine
  Kaçak gezer emmim oğlu
  Beş altı Kürt üzerine
  
  Candarma bilmez amanı
  Kalkmaz başımın dumanı
  Koyun kurban edeceğim
  Var mı gelinin kurbanı
  
  Bağdadı Basra alındı
  Tüyüm tozağım yolundu
  Var gelmezsen gelme Bekir
  Geline sahip bulundu
   
  Yöresi Göksun 
 • Göksun