-->


2 Haziran 2012 Cumartesi

İsmail'in Ağıtı

 • İsmail'in Ağıtı

 • 2 İSMAİL’İN AGIDI
  (Bacısı Elif söyler)
  Tülü İsmail,arkadaşları Pala Osman,Boynu Eğri Mehmet ,Alice İsmail ve
  diğerleri ile Akkaya’ya geyik avına gider.Geyik karşıdan çıkar ,tüfek-
  lerin takılamasıyla beraber tepeden çığ kayıp gelir.Tülü İsmail'i çığ 
  alır,dereye basar sag olarak karın altından kurtarırlar.Fakat ayakları
  kırılmıştır.Arkadaşları dağda sal yapıp köye getiriler.Ancak kırık aya-
  ğı kangrene çevirir ve Tülü İsmail ölür.
  
  Agıdı bacısı Elif yakar kardeşinin arkasından:
  
  Şaşmış anam oğlu şaşmış
  Akkaya’dan öte aşmış
  Gıçı kırık sallanarak
  Kürtlerin damına düşmüş
  
  Göguşaktan beri gelir
  Sarı sünbül sokunarak
  Gardaşım güleş güleşir
  Sağ dizine yekinerek
  
  O da bilmiş öldüğünü
  Gırı kişner acı acı
  Uşağın önüne düşmüş 
  Şu merişin oğlu Hacı
  
  O da bilmiş öldüğünü
  Keklik kafeste beslenir
  Yiğit idi anam oğlu
  Tülüler’de bir seslenir.
  
  Göksun Yöresi 
 • Göksun