-->


8 Haziran 2012 Cuma

Hasan İle cücük’ün Ağıt’ı

 • Hasan İle Gücük'ün Ağıt'ı

 • (Bacısı Hürü Söyler)
        Göksun'a ait agıt'ları sipse olarak paylaşmak istedik siz degeli takipcilerimizle.
 • Göksun’un Bozhüyük kasabası halkından Hasan ile Cücük’ün babasına’’Bavi Bekir ‘’ derlermiş. Hasan ile Cücük’ün doğumu 1303’tür.KöyümüzdeBekir’in oğlu Efendi Hoca vardır. Efendi’nin büyükleri Hasan ile Cücük Yemen savaşı’nda asker olur. Osmanlı ordusu bozguna uğrar. Hasan ile Cücük Yemen savaş’ında şehit düşerler. Askerden künyeleri gelir. Cücük Bekar’dır ,Hasan ise evlidir. Hasan’ın 3 kızı yetim kalır.
 • Büyük kızı Kara Humma ,ortancıl kızı dudu, küçük kızı ise Koca Medine’dir Bunları Efendi Hoca büyütür. Savaş biter Köyümüz halkından olan Deli Mehmetoğullarında Murat oğlu Mehmet Çavuş 17 yıl akerlikten sonra gazi olarak köyüne döner. Hasanile Cücük’ün bacısı Bekir’in Kızı Hür ü, Mehmet Çavuşa hoş geldine gider. Mehmet Çavuş Hasan’ın yüzüğünü bacısı Hürü’ye verir.’’Düşman top kol önüne düştüğünde yüzükten tanıdığını ve Hasan’ın Şehit olduğunu’’ söyler.
  
    Bacısı kardeşlerinin ardın bu ağıtı yakar:
 • 
    Yoruldum yola oturdum
    Felek vurdu ben götürdüm
    Gardaş şehit olmuş denince
    Kınaman aklım yitirdim.
  
    Binmiş ata sürmüş hara
    Kavgayı düğün mü sandın
    Nidicin babam oglu 
    Bunu oyun mu sandın.
  
    Soğuk yaylaların kıyısı 
    Belli olur insanın iyisi
    Çitleri salmam demiş
    Ordu Şehitler dayısı
  
    Hasan Cücük şehitlerim 
    Bende koymadılar akıl
    Bizim uşak harbe girmiş
    Gelinler sallaman kekil
  
    Gelin gurbanım sacına
    Kekilini goy içine
    Düş önüme Telli Efendi
    Gedek ordunun içine
  
    Esef Ağa’yı bindiririm 
    İmir Ağa’yı indiririm
    Hasan Cücük Şehitlerim 
    Gülüm dalına kondurrum .
  
    Ne ağlarsın gırgın gırgın
    Ölümden mi oldun yorgun
    Çitlerim gelmem demiş
    Her hal babasına gırgın.
  
    Ne çok yandın inceye
    Dişleri benzer goncaya
    Hele ağlama Hürü Hatun 
    Belki gittiler yoncaya.
  
    Ataş mı düştü özüne
    Kan oturur bak gözüne
    Hele ağlama Hürü Hatun   
    Hakkı’nı al dizine
  
    Omar’ım haberin aldım
    Cücük kimin kapısında
    Çitlerim dolanmıyor 
    Koca örtme kapısında
  
    Hasan’ım aldı özümü 
    Cücük kör etti gözümü
    El oglu elde çok var demiş
    Öldürün itin kızını
  
    On iki emmim uşağı
    Bende koymadı akıl
    Bizim uşak harbe girmiş
    Gelinler sallaman kekil
  
    Omar’ım oğlaktan gelir
    Cücük’üm başın bekliyor.
    Tez gelesin kuzularım.
    Ananız hısta saklıyor.
  
    Göksün’den cerrah getirdim
    Ne var bunun yarasında
    Omar’da öldü Cücük’te öldü
    Bir hafta var arasında.
  
    Dizliyorum dizin dizin
    İnneyi görmüyor gözüm
    Hasan Cücük diye diye
    Ahrete kalmadı yüzüm.
  
    Üstlerinin amirleri
    Merhametli kul m’ola
    Uşak harpten dirilince
    Aç mısınız der m’ola.
  
    Hacı Ahmet Sülemen Fakı
    İsmet paşadan geldi oku
    Bir fermanın daha aldım 
    Şu mektubu doğru oku
  
    Cücük öldü deyince
    Çiçek açmış yer yarılmış
    Şehide ağlanmaz diye 
    Ahmet Efe darılmış
  
    Başıma keten alıp da
    Sele serpe gezemedim
    Dört gardaşla üç bacıyı
    Bir sufraya düzemedim
  
    Karlı dere kar yatağı
    Binbuva’da sümbül biteği
    Bıldır gelin olan bacım
    Parlar atlas etegi
  
 • Göksun