-->


15 Temmuz 2012 Pazar

Gara Bekir'in Ağıt'ı

 • Gara Bekirin Ağıt'ı

 •                Emmim oğlu Gara Bekir
                  Ak parmakta gümüş zakir
                  Hamma sağmaya varıyor
                  Battal davarını heydir
  
                  Yaşa emmim oğlu yaşa
                  Mor kefiye düşmüş kaşa
                  Teslim olmaya arlanmış
                  Kurşun değmiş enli döşe
  
                  Emmim oğlu Gara Bekir
                  Martini fişeği yağlı
                  Eli şakağında ölen
                  Aslı Deli Memet oğlu
  
                  Vardım idi mezarına
                  Sinek çökmüş üzerine
                  Kaçak gezer emmim oğlu
                  Beş altı Kürt üzerine
  
                  Candarma bilmez amanı
                  Kalkmaz başımın dumanı
                  Koyun kurban edeceğim
                  Var mı gelinin kurbanı
  
                  Bağdadı Basra alındı
                  Tüyüm tozağım yolundu
                  Var gelmezsen gelme Bekir
                  Geline sahip bulundu.
                   Göksun Yöresi
 • göksun-Ağıt